Vazelina - utgivelsene:

Det Nye 1

Norges første ukeblad på video er spekket med originalopptak av kjente utenlandske og norske band og musikere, samt spennende reportasjer,. og morosomme klipp fra gamle Det Nye filmer. Bli med norske Trude Arkværn og Knut Bry til Kypros på fotojobb.
Bli med over grensen til Sverige og "Western"-byen high Chapparal hvor dyktige stuntmen lrer publikum med halsbrekkende slag.
Mer "action" finner du også på Weddes Karateinstitutt og hos Vazelina Bilopphøggers: B. Gjelle Kastrateinstitutt. 
Og hva gjør Jørn Hoel når han "har for lite penga"?
Dette og mye annet kan du glede deg til å se på Norges første ukeblad-video.

audioscan    SABA

Det Nye     VCL

 

Kommentarer:
Vazelinas innslag på denne videoen er opptakene fra treningsstudioet som også var med på Vazelinas egen videokassett, Vazelina Bilopphøggers Show, fra samme året.
For øvrig var nok Det Nyes videosatsning ingen umiddelbar suksess. Trolig ble det bare med den ene utgaven.

Utgaver:
VHS: Det Nye - utgitt 1982

 

Tilbake