Diskografier
 og annet go'-stoff for samlere

 

Det foreliggende er resultatet av en hobby som går ut på å samle på plater, kassetter og CD'er med den populære Toten-gruppa. Siden Vazelina-diskografier utover de rene hovedutgivelsene synes å være vanskelig tilgjengelig, har jeg prøvd å utarbeide noen lister selv.

Jeg tilstreber å oppdatere og legge til opplysninger etter hvert som jeg får kjennskap til "nye" utgivelser eller variasjoner over slike. Derfor: Ser du at jeg mangler opplysninger eller har registrert noe feil, så er jeg takknemlig for alle tilbakemeldinger! 

Opplysninger om ulike varianter av de enkelte utgivelsene, forskjeller mellom første-utgaver og nyere pressinger m.v., er forsøkt listet opp på siden for hver enkelt utgivelse.

En helt spesiell takk til Harald Elvsveen for mye nitidig innsamlingsarbeid og mange interessante opplysninger. Stor takk også til Håvard Nordsetmoen og Håkon Busterud for verdifull informasjon! 

Til diskografiene

Linker


 © Per Ivar Tautra E-post