Viggo Sandvik - bok:

Der je kjæm ifrå

"DER JE KJÆM IFRÅ er ei bok der ælt blir sett gjennom en smågutts auer, i ei tid da ordet "kjendis" ennå itte hadde vørti importert over Kjølen - og da Norge bare hadde noen få "kjendiser": Kongen, Hjallis og Rolf Kirkvaag.

Det er en slags kjærlighetserklæring tel en epoke i livet - guttedaga - om folk som krysse' ens vei, om episoder, artige hendelser og fenomener, helter og drømmer. Ei bok om et lite stelle på jordkloden der en tilfeldigvis vokste opp."

Viggo Sandvik

C Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1990

Printed in Norway
Gjøvik Trykkeri A.s, Gjøvik 1990


Utgaver:
Bok på 104 sider - Gyldendal Norsk Forlag - ISBN 82-05-19146-8  - utgitt 1990

Tilbake